Pred tým, než bola v roku 1900 postavená súčasná budova, tu stál jednoposchodový meštiansky dom. Keďže bol blízko Kráľovského domu a susedil s Levočským domom, kde bývali mestskí kapitáni, prenajímali aj tento dom na začiatku 17. storočia od jeho majiteľa Eliáša Getziho pre armádu.

Neskôr budova vystriedala niekoľko majiteľov a na prelome 18. a 19. storočia bol v jej prízemí zriadený hostinec. V druhej polovici 19. storočia sa novým majiteľom stal Jozef Schiffbeck, ktorý tu zriadil luxusný hotel. V roku 1927 tu bola zriadená šermiarska škola talianskeho majstra a v 50-tych rokoch istý čas budova slúžila aj ako obchodný dom.

V roku 1982 bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr bola preklasifikovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Začiatkom 90. rokov prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou, pričom luxusná kaviareň na prízemí i hotelové izby ostali zachované.

Budova sa stala známou aj vďaka hudobnej relácii Slovenskej televízie Kaviareň Slávia, ktorá sa natáčala práve v jej interiéroch.

slavia historia 4

slavia historia 3

slavia historia 2

Z histórie budovy 

2. polovica 19.storočia

založenie Schiffbeckovho hostinca - neskôr hotela s reštauráciou, kaviarňou a pivárňou

|

1900-1901

otvorenie budovy s luxusnou kaviarňou išpirovanou viedenskou secesiou

|

1901

Schubertov hostinec

|

1907

Reštaurácia Royal

|

1909

Kaviareň pod názvom Berger kávezo

|

1912

Grand royal café

|

1918

Savou, neskôr Reštaurácia Royal

|

1919

Slávia kavárňa

|

1939 - 1945

Reštaurácia Royal, známa aj cigánskou muzikou

|

1947

Grand kaviareň Slávia

|

1948

budova prestavaná na obchodný dom Hornád

|

1957

po prestavbe opäť otvorená kaviareň, bar, reštaurácia Slávia

|

1982

označenie budovy kultúrna pamiatka, neskôr národná kultúrna pamiatka

|

90-te roky 20.storočia

rozšírenie o hotelovú prevádzku a opätovné otvorenie kaviarne

|

2015

Slávia - reštaurácia a kaviareň