Najbližšie termíny vyhradených podujatí

 

 21.03.2019  Štvrtok od 15:00   Zatvorené z dôvodu konania súkromnej akcie 
 28.03.2019  Štvrtok od 18:00   Zatvorené z dôvodu konania súkromnej akcie 
 30.03.2019  Sobota od 10:30   Zatvorené z dôvodu konania súkromnej akcie